Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Supermarsu tuo teatterin iloa Kauhavan kolmasluokkalaisille

Kuvassa Supermarsu-näytelmän kolme näyttelijää

Onko ystävyys mahdollista, jos kaveri on oikea kiusanhenki? Voivatko pienet hyvät teot saada supersankarilliset mittasuhteet? Mitä ovat hyvät kaveritaidot? Näitä ja muita tärkeitä asioita pohtivat tänä keväänä Kauhavan kolmasluokkalaiset. Ensin luokka katsoo tallenteena Kulttuuriyhdistys KoHo:n Supermarsu-näytelmän ja sen jälkeen aiheen käsittelyä jatketaan osallistavan teatterin työpajassa teatteriopettaja Linda Huhtaluhdan johdolla.  

Kauhavan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmassa peruskoulun jokaiselle luokka-asteelle on määritelty oma taidelaji, johon vuoden aikana tutustutaan. Kolmasluokkalaisilla teemana on teatteri, jonka sisällöt vaihtelevat vuosittain. Viime vuonna seurattiin virtuaalista forum-teatteriesitystä, jossa päästiin itse osallistumaan tapahtumiin ja pohtimaan digimaailman uhkia ja mahdollisuuksia lapsen näkökulmasta.  

”Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee taide- ja kulttuurikokemusten tasa-arvoista saavutettavuutta. Kouluaikaan toteutettava kulttuurikasvatus ja taidelaitosvierailut ovat maksuttomia ja tavoittavat koko ikäluokan. Paikallinen kulttuurikasvatussuunnitelma lisää myös paikallisen kulttuuritarjonnan tunnettuutta ja käyttöä ja madaltaa lasten ja nuorten kynnystä aloittaa taideharrastus ja käydä vapaa-ajalla enemmän kirjastossa ja taidenäyttelyissä. Kulttuuriperintö- ja museokohteissa vierailemalla lapset ja nuoret oppivat kohtaamaan erilaisuutta ja heille kehittyy kulttuuri-identiteetti”, sanoo Kauhavan kaupungin kulttuuriohjaaja Laura Kivimäki.  

Järvilakeuden kansalaisopisto on mukana mahdollistamassa Kauhavan kulttuurikasvatussuunnitelmaa. ”Järjestämme alueella taiteen perusopetusta teatteritaiteesta, joten opiston on luontevaa olla mukana toteuttamassa myös kulttuurikasvatussuunnitelmaa teatterin osalta. Kouluun tuotujen taidesisältöjen myötä lapsilla toivottavasti herää ajatus, että mitä jos minäkin harrastaisin teatteria tai menisin mukaan näytelmään”, sanoo koulutussuunnittelija Maaria Koivula-Talkkari. 

Järvilakeuden kansalaisopistossa lapset ja nuoret voivat harrastaa teatteria kerran viikossa kokoontuvissa teatteriryhmissä Alahärmässä, Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Suorituksesta saa päättötodistuksen, jota voi hyödyntää esim. jatko-opinnoissa. Eniten hyötyä teatterista on ihan tavallisessa arkielämässä: teatteriharrastus kehittää mm. vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta ja kykyä asettua toisen asemaan. 

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top