Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

For Foreigners

Adult Education Centre Järvilakeus

Adult Education Centre Jarvilakeus is an educational institution which gives non-formal education. The aim is to consider the regional and local needs. The courses are designed to encourage self-development and life-long learning. They cover a wide range of subjects – languages, music, gymnastics, dance, arts and crafts, drama and theatre…. Courses are mainly for adults, but there are also many courses for children.The courses are held in different places in the area of Kauhava, Evijarvi and Lappajarvi.

For immigrants we have Finnish language and culture courses. Come and get to know us, everyone is welcome to join our courses!

More information: Leea Keto tel. 050 326 3188 leea.keto(a)jarvilakeus.fi

Jarvilakeuse Rahvaulikool – taiskasvanute oppekeskus

Jarvilakeuse Rahvaulikool annab mitteformaalset haridust, mis arvestab piirkondlike ja kohalike vajadustega. Kursuste eesmargiks on enesearendamine ja elukestev ope. Kursused holmavad laia teemaderingi – keeled, muusika, voimlemine, tants, kunst ja kasitoo, draama ja teater … Kursused on enamasti moeldud taiskasvanutele, kuid on ka kursuseid lastele. Oppetoo toimub erinevates kohtades Kauhava, Evijarvi ja Lappajarvi piirkondades. Sisserandajatele pakume soome keele ja kultuuri kursuseid.

Tule ja tutvu meie voimalustega, koik on oodatud liituma meie kursustega!

Lisainformatsioon: Leea Keto tel. 050 326 3188 leea.keto(a)jarvilakeus.fi

Ярвилакеус – центр обучения для взрослых

Ярвилакеуский центр обучения для взрослых даёт неформальое образование базирующии на региональных

и местных требовании. Kypcы призваны способствовать саморазвитие. Очень важно оказывать поддержку обучению на потяжении всей жизни. У нас широкии выбор различных курсов – языки, музыка, гимнастика, танцы, исскуство и рукоделие, драма и театр …Курсы в основном предназначены для взрослых, но есть и курсы для детей. Курсы проводятся в разных местах в регионах Каухава, Эвиярви и Лаппаярви. Для иммигрантов у нас есть курсы финского языка и финской культуры. Приходите и познакомтесь с нашимивозможностьями.

Дополнительная информация:

Leea Keto tel. 050 326 3188 leea.keto(a)jarvilakeus.fi

Centrum Edukacji Dorosłych Jarvilakeus

Centrum Edukacji Dorosłych Jarvilakeus jest instytucją edukacyjną, ktora daje nieformalną edukację. Nasza oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeby regionalnych i lokalnych. Dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju osobistego naszych kursantow oraz realizujemy idee kształcenia się przez całe życie. Nasze kursy, przede wszystkim, są skierowane dla osob dorosłych, jednak w ofercie znajdziecie rownież zajęcia dla dzieci. Miejsca zajęć to Kauhava, Evijarvi i Lappajarvi. Nasza oferta jest bardzo bogata i zrożnicowana. Oprocz kursow językowych znajdziecie tu Państwo zajęcia muzyczne, taneczne, gimnastykę,zajęcia ze sztuki, rzemiosła czy teatru i dramy. Organizujemy rownież zajęcia z języka fińskiego dla obcokrajowcow. Przyjdź i poznaj nas! Każdy z Was jest mile widziany na naszych kursach!

Więcej informacji: Leea Keto tel. 050 326 3188 leea.keto(a)jarvilakeus.fi

Scroll to Top