Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Kansalaisopisto

Järvilakeuden kansalaisopiston ARVOT

Elinikäinen oppiminen: Opisto luo edellytyksiä sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Opisto ottaa huomioon kaiken ikäiset kuntalaiset, mutta huomioi myös olemassa olevat muiden toimijoiden tarjoamat palvelut.

Yhteiskunnan eheys: Maahanmuuttajat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt löytävät opistosta reitin yhteiskunnan jäsenyyteen. Kieli- ja kulttuuriopinnot edistävät sekä oman että vieraan kulttuurin ymmärtämistä ja arvostamista ja luovat pohjaa kansainvälistymiseen. Eri-ikäiset ja taustaltaan erilaiset ihmiset eri kunnista, kylistä ja kaupunginosista oppivat ymmärtämään paremmin toisiaan kohdatessaan yhteisen opiskelun ja harrastamisen merkeissä.

Tasa-arvo: Kaikki voivat osallistua opetukseen asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Aktiivinen kansalaisuus: Opisto kannustaa aloitteellisuuteen toimintansa kehittämisessä ja palautteen antamisessa. Opisto nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita ja kannustaa kuntalaisia toimimaan paremman tulevaisuuden puolesta.

Luovuus: Uusiin näkemyksiin ja uusiin tapoihin toteuttaa asioita suhtaudutaan ennakkoluulottomasti. Opiston laaja osaajien ja oppijoiden kirjo ja ihmisten erilaisuus nähdään voimavarana. Kannustava ja avoin ilmapiiri luo pohjaa uusien ajatusten syntymiselle.

Yhteistyö: Palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opisto hyödyntää verkostojaan parhaan palvelun löytämiseksi asiakkaille.

Järvilakeuden kansalaisopiston VISIO

Järvilakeuden kansalaisopisto on valtakunnallisesti merkittävä maaseutukansalaisopisto, joka ennakkoluulottomalla verkostoitumisellaan ja luovuudellaan edistää asukkaidensa osaamista ja hyvinvointia sekä alueensa elinvoimaa.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet
Anna-Liisa Niemi vpj
Seija Autio pj
Sinikka Lammi
Laura Jokinen
Riika Rintakangas 
Jarmo Kumpula

Varajäsenet
Leena Vainionpää
Vuokko Honkaniemi
Piritta Syrjälä
Veli-Matti Lillbacka
Mirva Uusitalo
Mari-Elina Kottari

Scroll to Top