Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Hankkeet

Järvilakeuden kansalaisopistoa kehitetään monipuolisesti hankkeiden avulla. Hankkeet tukevat opiston toimintaa, antavat lisäväriä normaaliin kurssitarjontaan, tuovat uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä antavat inspiroivia ja innovatiivisia välineitä kehittämistyöhön. Hankkeita rahoittavat tai ovat rahoittaneet: Leader Aisapari, Opetushallitus, Kirkkohallitus, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto, STEA.

Käynnissä olevat hankkeet

Kyläkanava on Järvilakeuden oma paikallismedia

Kaksivuotista Kyläkanava-hanketta rahoittaa Leader Aisapari. Hankkeen aikana järjestetään myös monipuolista mediaan liittyvää kurssitoimintaa. Vieraile Kyläkanavalla!

Lisätietoja: Jarmo Kumpula, puh. 0400 692 908 ; Ilmari Mäki 050 325 2298

kuntoloikka hankkeen logo
Kuntoloikka kannustaa liikkumaan

Kuntoloikka-hanke edistää alueen asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja lisää liikunta-alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntoloikkaa rahoittaa Leader Aisapari.

Lisätietoja: Outi Riihimäki, puh. 050 5500 891

Monidigi-hanke selkeyttää etä- ja hybridiopetusta

Monidigi-hanke toteutetaan yhteistyössä Kurikan kansalaisopiston kanssa. Syksyllä 2022 käynnistyvää hanketta rahoittaa Opetushallitus. Monidigi luo opistoille mm. yhtenäisiä laatukriteerejä etä- ja hybridiopetuksen toteuttamiseen sekä parantaa tuntiopettajien digitaitoja.

Lisätietoja: Ilmari Mäki, puh. 050 325 2298

Kompassi-hanke

Kompassi-hanke on opiston sisäinen kehittämishanke, jolla kehitetään mm. hiljaisen tiedon siirtämistä, perehdytysprosesseja ja henkilökunnan työssä jaksamista. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Pirjo Heino, puh. 050 5510 092

Harrastamisen Suomen malli

Järvilakeuden kansalaisopisto on mukana tuottamassa sisältöjä alueen kuntien koordinoimaan Harrastamisen Suomen malliin, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan mieluisaa ja maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Kerhoista tiedotetaan tarkemmin koulujen kautta.

Päättyneitä hankkeita

Kankurikisällit-hanke

Digiapua-hanke

Voimaa arkeen – hanke

Paikallistuntijat-hanke (PaTu)

Juhlavuosi 2017 -teemahanke

Elokuvakaupunki-hanke

Folk & Art

Väkihäjylä

Guidance for Raising Aspirations

ComTour – Grundtvik-oppimiskumppanuushanke

Scroll to Top