Hankkeet

Järvilakeuden kansalaisopistoa kehitetään monipuolisesti hankkeiden avulla. Hankkeet tukevat opiston toimintaa, antavat lisäväriä normaaliin kurssitarjontaan, tuovat uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä antavat inspiroivia ja innovatiivisia välineitä kehittämistyöhön.

Laatu- ja kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän laatu- ja kehittämisrahoituksen myötä opisto kehittää ja kouluttaa henkilökuntaa, tuntiopettajia, sidosryhmiä ja opiskelijoita. Tavoitteena on ollut muun muassa toiminnallisen yhteistyön kehittäminen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa, strategioiden ja kehittämissuunnitelmien ajantasaistaminen, kylien kehittäminen, opiston palveluiden saatavuuden kehittäminen, opiston aliedustettujen ryhmien tavoittaminen, opiston laatuarvioinnin suorittaminen, viestintä yms. Opiston laatu- ja kehittämishankkeita on ollut opistossamme jo vuodesta 2010 alkaen.

Opistolla on tällä hetkellä meneillään kolme Laatu- ja kehittämisrahoituksella toteutettavaa hanketta. Ahti-hankkeella (Arjen hallintaa, tietoa ja iloa) kehitetään digiosaamista ja tietotaitoa. Verkko-opetusta kehitetään Lapuan kansalaisopiston hallinnoimalla yhteistyöhankkeella. Aimo-kumppanuushankkeessa tehdään yhteistyötä Pieksämäen kansalaisopiston kanssa.

Laatu- ja kehittämishankkeet

Järvilakeuden kansalaisopisto on toteuttanut lukuisia Leader Aisaparin rahoittamia hankkeita, joilla on kehitetty muun muassa käsityöyrittäjyyttä, maaseutumatkailua ja paikallista elokuvatoimintaa.

Tällä hetkellä on meneillään kaksi Leader-hanketta: Aitio ja Kuntoloikka

Stea-hanke

Järvilakeuden kansalaisopisto sai ensimmäistä kertaa myös Stea-rahoitusta. Koneella koolle -hankkeella edistetään ikäihmisten käytännön digitaitoja.

Päättyneitä hankkeita

Paikallistuntijat-hanke (PaTu)

Juhlavuosi 2017 -teemahanke

Elokuvakaupunki-hanke

Folk & Art

Väkihäjylä

Guidance for Raising Aspirations

ComTour – Grundtvik-oppimiskumppanuushanke

Lue lisää hankkeista:

Kuntoloikka

Kuntoloikka kannustaa kaikkia! Hankkeen päätavoitteena on alueen asukkaiden fyysisen ja …

Lue lisää

Koneella koolle

Digimummot ja virtuaalivaarit kokoontuvat verkossa Järvilakeuden kansalaisopisto on saanut Stealta …

Lue lisää
Vieritä ylös