Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Tiedote: Järvilakeuden kansalaisopiston kurssitoiminta käynnistyy AVI:n määräysten puitteissa

Järvilakeuden kansalaisopiston kurssit käynnistyvät suunnitellusti viikolla 2. Kursseilla on käytössä vahva maskisuositus ja muut tehostetut terveysturvallisuustoimet. Järvilakeuden kansalaisopisto on oppilaitos, eli kurssit eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia.

Järvilakeuden kansalaisopisto toimii Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella lukuisissa eri vuokratiloissa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräys (4.1.2022) edellyttää, että tiloista vastaava toimija tekee kirjallisen suunnitelman siitä, millä
toimilla se estää lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Joidenkin vuokratilojen turvallisuussuunnitelma saattaa aiheuttaa muutoksia yksittäisiin kursseihin. Mahdollisista kurssikohtaisista muutoksista informoidaan opiskelijoita henkilökohtaisesti.

Järvilakeuden kansalaisopisto on päivittänyt myös omat kurssiturvallisuusohjeet, joita noudatetaan kaikilla kursseilla. Vahvan maskisuosituksen lisäksi rajoitetaan mm. lasten saattajien oleskelua kurssitiloissa. Turvallisuusohjeet ovat nähtävillä näillä sivuilla ja ne toimitetaan kaikille opettajille ja ohjaajille. Ohjeista muistutetaan myös viestissä, jonka sähköpostiosoitteensa antaneet opiskelijat saavat pari päivää ennen kurssin alkamista.

Pitkittyneen pandemian aikana omaehtoisen opiskelemisen ja sosiaalisten kontaktien merkitys ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä korostuu. Kansalaisopiston kurssit tuottavat sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia, joka kehittää alueen asukkaiden
kykyä hyödyntää omia voimavarojaan ja ylläpitää yleiskuntoa selvitä pandemiasta.

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top