Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Nahkalan kurssilaiset pääsääntöisesti tyytyväisiä tiloihin

Nahkalan koulu

Järvilakeuden kansalaisopiston kurssitarjonta entisessä Nahkalan koulussa Kauhavalla laajeni lukuvuonna 2022–2023. Toteutimme opiskelijakyselyn kurssien osallistujille lukuvuoden päätteeksi. Kyselyyn saatiin 68 vastausta. Eniten vastaajia oli ompelu-, kudonta- ja kuvataide- sekä puutyö- ja entistäminen -kursseilta. Lisäksi Nahkalan opetustilassa järjestettiin kursseja mm. posliininmaalauksesta ja tuolijumpasta ja siellä kokoontui kuntouttavan työtoiminnan mediapaja. Nahkalan opetustilassa järjestettiin myös runsaasti eri alojen lyhytkursseja.

Keskiarvo kysymykseen, kuinka tyytyväisiä kurssilaiset ovat tilojen sopivuuteen omaan kurssiin, oli 4,26 (asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen). Vastausta sai myös halutessaan tarkentaa sanallisesti. Tyytymättömyyttä ilmaistiin mm. siihen, että ovia pitää pitää ilkivallan pelon vuoksi jatkuvasti lukittuna. Yksittäiset vastaajat kiinnittivät huomiota myös ilmanvaihtoon, siivouksen tasoon ja valaistukseen. Useassa vastauksessa tiloja kehuttiin toimiviksi, tilaviksi ja tarkoituksenmukaisiksi.

Seuraavaksi kysyttiin, onko osallistuja itse oirehtinut tai tunteeko hän jonkun, joka olisi kurssin aikana saanut tiloissa sisäilmaoireita. 90 % vastaajista ei ollut saanut sisäilmaoireita eikä tiennyt ketään, joka olisi oirehtinut tilassa. Vastaajista 10 % oli saanut oireita joko itse tai tunsi jonkun, jolle näin oli käynyt. Suurin osa vastaajista ei siis saanut tilassa oireita, mutta joukossa oli muutama, jotka kertoivat oireiksi mm. päänsäryn. Vastaajien joukossa oli myös henkilö, joka sanoi yleensä reagoivansa herkästi sisäilmaan, mutta tätä ongelmaa ei Nahkalassa hänen kohdallaan ollut.

Järvilakeuden kansalaisopisto punnitsi Nahkalan opetustilaan siirtymistä pitkään ja päätökseen vaikuttivat mm. tilasta tehdyt sisäilmamittaukset, jotka eivät osoittaneet hälyttäviä lukemia. Oli tärkeää kuulla kurssilaisten kokemuksia tilojen tarkoituksenmukaisuudesta lukukauden päätteeksi. Tämän palautteen valossa kurssitoimintaa Nahkalassa jatketaan lukuvuonna 2023–2024. Järvilakeuden kansalaisopisto toimii ympäri Kauhavaa, Evijärveä ja Lappajärveä kymmenissä eri vuokratiloissa, joten jos Nahkalan koulu ei tilana ole kaikille hyvä vaihtoehto, on kursseja runsaasti tarjolla myös muissa tiloissa.

Lisätietoja: rehtori Leea Keto, puh. 050 326 3188

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top