Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Järvilakeuden kansalaisopiston toiminta 14.5. alkaen


Valtioneuvosto on 4.5.2020 linjannut seuraavasti:

– Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä.
– Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa,vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.
– Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle.
– Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.


Järvilakeuden kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty koronaviruspandemian torjumiseksi 13.5. saakka, mutta valtioneuvoston linjausten mukaisesti keskeytystä aletaan 14.5. alkaen porrastetusti purkaa.

Taiteen perusopetuksen yleiset opinnot teatteritaiteesta viedään kevään 2020 osalta loppuun etäopetuksena. Samoin touko-kesäkuun etäkurssit toteutetaan suunnitellusti verkossa.

Kädentaitojen kurssien, esimerkiksi kudonnan ja keramiikan kesken jääneet työt on 14.5. alkaen mahdollista käydä tekemässä loppuun kurssipaikoilla. Opiskelijat saavat opettajilta tai opiston toimistolta tarkemman ohjeistuksen ja turvallisuusohjeet. Ilman ohjeistusta kurssipaikoille ei saa mennä.

Kesälukukaudella lähiopetuksena toteutetaan muutamia ulkotiloissa tapahtuvia kursseja sekä leirejä. Kaikessa lähiopetuksessa huomioidaan ensisijaisesti turvallisuus mm. selkeillä turvallisuus- ja hygieniaohjeilla ja kurssien osallistujamääriä rajaamalla.

Opiston toimisto on etätyösuosituksen mukaisesti toistaiseksi suljettu. Henkilöstön tavoittaa normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse.

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top