Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Etelä-Pohjanmaa kulttuurirahaston kärkihankeapuraha Kankurikisällit-hankkeelle

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry:lle Kärkihankeapurahan Kankurikisällit-hankkeen toteuttamiseen.
 
Kankurikisällit-hankkeen tavoite on onnistua siirtämään perinteistä käsityötaidetta tuleville sukupolville ja edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
– Etenkin iäkkäämmät kutojat saattavat olla hyvinkin taitavia ja osaavia. Haasteena on, että mikäli lapsia ja nuoria ei saada mukaan toimintaan, vankka kädentaitojen tekemisen perinne alueelta katoaa ennen pitkää. Hankkeen aikana selvitetään, voisivatko kokeneet kutojat ja yhdistystoimijat jatkossa kisällimallin tapaan ottaa enemmän vastuuta nuoremman polven opastamisesta lajin saloihin, sanoo Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto.
 
Kankurikisällit-hanke tulee lisäämään hyvinvointia käsillä tekemisen ja luovuuteen kannustamisen kautta ja luo edellytyksiä alueen pienyrittäjyydelle. Hanke mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä esimerkiksi kansalaisopiston perinteisten käsityötilojen hyödyntämisessä ja luomalla mahdollisuuksia taiteidenvälisyydelle. Kankurikisällit-hankekoordinaattorina toimii artesaani Eija Partanen.

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top