Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Saavutettavuusseloste

Järvilakeuden kansalaisopisto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tämä toteuduu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.jarvilakeus.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Järvilakeuden kansalaisopiston verkkosivusto noudattaa pääosin saavutettavuusperiaatteiden WCAG) 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa on tavoiteltu AA-tasoa.

Ei-saavutettava sisältö

Järvilakeuden kansalaisopiston verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2020 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Jarvilakeus.fi verkkosivusto on julkaistu 10.12.2020 ja seloste on laadittu 9.12.2020. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon ja Kotisivukulman arvioon

Palaute ja yhteystiedot

Järvilakeuden kansalaisopiston verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Palautetta osoitteeseen opisto@jarvilakeus.fi tai puhelimitse 050 4711 555. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Järvilakeuden kansalaisopistosta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus@avi.fi p. 0295 016 000 (vaihde)
Scroll to Top