Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Opiskelijat tyytyväisiä syksyn kursseihin koronasta huolimatta

Järvilakeuden kansalaisopiston syksyn opiskelijakysely keräsi yhteensä 86 vastausta. Kysely toteutettiin sähköisenä Forms-kyselynä, josta tiedotettiin AIMO-uutiskirjeessä, opiston some-kanavilla ja nettisivuilla. Opiskelijakyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia kursseille osallistumisesta korona-aikana, tiedon saantia ja yleistä kurssityytyväisyyttä.  

Vastaajista 67 % oli erittäin tyytyväisiä kursseihin, joille he osallistuivat Järvilakeuden kansalaisopistossa syksyllä 2020. Melko tyytyväisiä kursseihin oli 17 % vastaajista ja aavistuksen tyytymättömiä 2 %. Vaihtoehtoa “pettynyt” ei valinnut kukaan. 

“Monipuolinen tarjonta ja hyvät opettajat”.  

“(Liikunta)kurssit voisi jakaa aktiivisemmin liikkuviin ja perustasolla oleviin. Nyt  on varmasti hankala suunnitella treenejä, kun kaiken tasoista mummoa ja  Alexander Stubbia on samalla kurssilla.” 

“Yksinäiselle tekee hyvää lähteä toisten joukkoon. Liikuntakurssit auttavat  pitämään kehoa kunnossa ja käsityökursseilla saa toteuttaa ja tehdä käsillään  taideteoksia.” 

Pitkät kurssit jaettiin lukuvuonna 2020–2021 kahtia syksyyn ja kevääseen, eli koko vuoden harrastukseen piti muistaa ilmoittautua kaksi kertaa. Vastaajista 41 %:n mielestä tämä oli hyvä asia, 39 %:lle asialla ei ollut merkitystä ja 6 % oli sitä mieltä, että tämä oli huono asia. 

“Mahdollisilla ulkopuolelle jääneilläkin on mahdollisuus päästä mukaan vielä  kevään ajaksi.” 

“Aiheuttaa turhaa stressiä, kun pitää muistaa ilmoittautua.” 

“Tässä koronatilanteessa ratkaisu oli hyvä.” 

Seuraava kysymys koski koronatiedottamista opiskelijoiden suuntaan. Vastaajista 59 %:n mukaan tiedotus onnistui oikein hyvin. 24 % vastaajista oli sitä mieltä, että tiedotus onnistui melko hyvin ja 3 %:n mielestä tiedotus onnistui melko huonosti. Yksikään vastaaja ei ollut sitä mieltä, että tiedotus olisi onnistunut todella huonosti. 

“Välineiden desinfioinnista ei kyllin informoitu.” 

“Tiedottaminen on mielestäni ollut hyvää. Ja jos joku asia askarruttaa, voi  soittaa. Aina on ollut ystävällinen vastaus.” 

“Minulle on riittänyt tekstiviesti ja/tai sähköposti. Olen saanut tietoa ajoissa.” 

Kyselyn lopuksi vastaajat saivat antaa vapaasti myös muuta palautetta opiston toiminnasta. Rakentavaa palautetta ja kiitosta opettajille tuli paljon. Myös toiveita uusista kurssiaiheista tuli. Lämmin kiitos vastaajille! Kaikki palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 

Kaikkien vastaajien kesken arvottiin opistopassi kevääksi 2021. Arvonta on suoritettu ja voittajalle ilmoitettu henkilökohtaisesti.  

Jaa uutinen somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top