Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Järvilakeuden kansalaisopistoa kehitetään monipuolisesti hankkeiden avulla. Hankkeet tukevat opiston  toimintaa, antavat lisäväriä normaaliin kurssitarjontaan, tuovat uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä antavat inspiroivia ja innovatiivisia välineitä kehittämistyöhön.

Laatu- ja kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän laatu- ja kehittämisrahoituksen myötä opisto kehittää ja kouluttaa henkilökuntaa, tuntiopettajia, sidosryhmiä ja opiskelijoita. Tavoitteena on ollut muun muassa toiminnallisen yhteistyön kehittäminen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa, strategioiden ja kehittämissuunnitelmien ajantasaistaminen, kylien kehittäminen, opiston palveluiden saatavuuden kehittäminen, opiston aliedustettujen ryhmien tavoittaminen, opiston laatuarvioinnin suorittaminen, viestintä yms. Opiston laatu- ja kehittämishankkeita on ollut opistossamme jo vuodesta 2010 alkaen.

Opistolla on tällä hetkellä meneillään kolme Laatu- ja kehittämisrahoituksella toteutettavaa hanketta. Viestintää kehitetään Vipu-hankkeella, verkko-opetusta Lapuan kansalaisopiston hallinnoimalla yhteistyöhankkeella ja lisäksi on alkamassa kuntakumppanuushanke yhteistyössä Pieksämäen kansalaisopiston kanssa.

Leader-hankkeet

Järvilakeuden kansalaisopisto on toteuttanut lukuisia Leader Aisaparin rahoittamia hankkeita, joilla on kehitetty muun muassa käsityöyrittäjyyttä, maaseutumatkailua ja paikallista elokuvatoimintaa.

Tällä hetkellä on meneillään kaksi Leader-hanketta: Paikallistuntijat ja Aitio.

Lue lisää hankkeista:

Päättyneitä hankkeita:

Juhlavuosi 2017 -teemahanke

Elokuvakaupunki-hanke

Folk & Art

Väkihäjylä

Guidance for Raising Aspirations

ComTour -  Grundtvik-oppimiskumppanuushanke